In deze 8-weekse cursus leert u de belangrijkste principes voor het schrijven van een goed leesbare tekst. We besteden enerzijds aandacht aan de schrijftechniek, dus het proces, de opbouw van de tekst, de zinslengte, de zinsstructuur en het woordgebruik. Anderzijds gaan we in op de Nederlandse spelling, met name de werkwoordspelling, het correct schrijven van samengestelde woorden en het gebruik van hoofdletters en leestekens.

Voor beter schrijven geldt: oefening baart kunst! U krijgt daarom na elke les een schrijfopdracht mee die u per mail naar de docent kunt sturen. U krijgt dan gerichte feedback van de docent, maar soms ook van de medecursisten.

Opzet van de cursus: 8 lessen van 2 uur (1 les per week)
Voorbereidingstijd: 2-3 uur per week
Studiemateriaal: Schrijven met effect
Kosten: 550 euro (boek inbegrepen)
Voor wie is de cursus: voor iedereen die regelmatig teksten moet schrijven, voor zakelijke en/of privédoeleinden
Toelatingseisen: geen