Deze taalcursus Nederlands is geschikt voor mensen die al enige kennis hebben van de Nederlandse taal. In de cursus gaan we vooral werken aan het uitbreiden van de woordenschat en het verbeteren van de spreekvaardigheid. We gaan ook door met de grammatica en we besteden aandacht aan de uitspraak. Na deze cursus kunt u zich meer verstaanbaar maken in het Nederlands en makkelijker communiceren over dingen die voor u vertrouwd zijn. U kunt dus in eenvoudige bewoordingen praten over wat u bezighoudt. Het eindniveau A2 is ook het niveau dat u minimaal voor de inburgering nodig heeft.

Opzet van de cursus: 12 lessen van 2 uur
Voorbereidingstijd: 2-4 uur per week
Studiemateriaal: Nederlands in gang
Kosten: 450 euro (inclusief boek)
Voor wie is de cursus: voor iedereen die al enige basiskennis heeft
Toelatingseisen: A1 (wordt tijdens intake beoordeeld)